Bài Tập Chứng Minh: Song Song – Vuông Góc –Bằng Nhau- Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8

Việc chứng minh các bài toán về hình học trong những kì thi học sinh giỏi toán 8 luôn xuất hiện những câu về chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc hoặc hai đoạn thẳng  bằng nhau. Tất nhiên, đi kèm với nó sẽ là những phương pháp tương ứng.  Đói với việc Bồi dưỡng học sinh giỏi thì những kiến thức và kỹ năng cũng có thể áp dụng nhưng ở mức độ cao hơn. Nhưng kỹ thuật thường áp dụng ở đây là những bài toán về hai góc bằng nhau cùng ở vị trí đồng vị hoặc so le trong, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng khác, định lí thales, … Nói chung có khá nhiều những phương pháp đi kèm. Tùy thuộc vào yêu cầu bài toán cũng như mức độ của từng bài cụ thể. Trong tài liệu “Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8” của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Chúng tôi đã trình bày tất cả những chuyên đề thường gặp khi thi học sinh giỏi. Mời bạn đọc đón xem.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS