Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Đề Số 2-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Tiếp tục với việc cung cấp đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra cuối học kì 2 chất lượng. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đề số 2 với chương trình toàn 8- Kết Nối Tri Thức. Cấu trúc cũng được đưa thành Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Tất cả đều được giải chi tiết. Đối với nội dung của chương trình bạn đọc cần chú trọng đến những phần về Phân Thức đại số, phương trình bậc nhất và đồ thị hàm số bậc nhất. Bên cạnh đó bạn đọc cần tập trung vào xác suất thống kê. Về hình học cũng được xuất hiện ở những bài toán về đồng dạng của hai tam giác và định lí Pythagore. Ngoài ra còn có những phần về hình học trực quan.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS