Đề Cương Cuối Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức  –  File Word – Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Đại số

Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

– Phương trình bậc nhất một ẩn

– Giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số

– Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

– Hệ số góc của đường thẳng

Hình học

1. Tam giác đồng dạng

– Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

– Hình đồng dạng

2. Một số hình khối trong tự nhiên

– Hình chóp tam giác đều

– Hình chóp tứ giác đều

Xác suất

Mở đầu về tính xác suất của biến cố

– Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

– Cách tính xác suất bằng tỉ số

– Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và xác suất ứng dụng

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS  

Có thể bạn cũng cần: