Câu Hỏi Chuyên Đề Toán 7- Số Hữu Tỉ Và Những Tính Chất Số Hữu Tỉ – Phần I : Trắc Nghiệm Và Phần Ii: Tự Luận – Giải Chi Tiết

Năm học này Chúng tôi đã biên soạn bộ CÂU HỎI CHUYÊN ĐỀ của tất cả các khối để cung cấp đến quý thầy cô giáo cũng như các em học sinh học tập. Câu hỏi chuyên đề sẽ tập trung vào việc luyện tập cho  các em học sinh, tất nhiên tất cả đều có đáp dán cụ thể. Không những thế, mỗi tài liệu đều được viết dưới dạng Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Điều này giúp bạn đọc hoàn toàn bao quát được nội  dung bài học. Trong Câu hỏi chuyên đề về số hữu tỉ ở cấp độ nhận biết này, chúng tôi gom những bài tập cơ bản cũng như những khái niệm và tính chất của số hữu tỉ đến bạn đọc làm quen với những dạng toán này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS