Bài Tập Toán 7 – Chương 1- Số Hữu Tỉ – Dạng Toán Nhân Chia Số Hữu Tỉ – Đầy Đủ Dạng

Một tài liệu khá đầy đủ tất cả các dạng toán về số hữu tỉ toán 7 nói chung của tất cả các chương trình sách giáo khoa. Lần trước Xuctu đã giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu về cộng trừ số hữu tỉ, đến hôm này Xuctu tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những bài toán thuộc về nhân chia số hữu tỉ. Nói chung loại này nó đa dạng  hơn nhiều so với cộng trừ, vì nó còn có cả những tính phân phối với phép cộng trừ. Do đó, Xuctu đã gom những dạng toán này thực sự đa dạng giúp bạn đọc luyện tập

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS