Toán 6

SÁCH ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ SÁCH XUCTU- TRÊN CH PLAY(Zalo: 0918.972.605 )

TOÁN 6- CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Bìa sáchTên SáchThông sốLiên kếtPhân phốiGiá + QR
Số Tự Nhiên- Các Tính Chất Và Phép Toán- Chương 1- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Số Tự Nhiên- Các Tính Chất Và Phép Toán- Chương 1- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 278 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: J02EPN6PA4J + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play WxdgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 24.000 đồng  
Số Nguyên- Các Tính Chất Và Phép Toán- Chương 2- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Số Nguyên- Các Tính Chất Và Phép Toán- Chương 2- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 145 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: 3W54WCGC186 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play bJpfEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 13.000 đồng  
Hình Học Trực Quan – Các Hình Phẳng Trong Thực Tiễn- Chương 3- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Hình Học Trực Quan – Các Hình Phẳng Trong Thực Tiễn- Chương 3- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 161 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: QC94C0RCX0Q + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play qSpgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 15.000 đồng  
Một Số Yếu Tố Thống Kê- Chương 4- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Một Số Yếu Tố Thống Kê- Chương 4- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 45 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: D029XH373GK + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play EStgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 4.000 đồng  
Phân Số- Các Tính Chất Và Phép Toán - Chương 5- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Phân Số- Các Tính Chất Và Phép Toán – Chương 5- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 206 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: X0A1NSBZKG3 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play 9OJfEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 18.000 đồng  
Số Thập Phân- Các Tính Chất Và Phép Toán - Chương 6- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Số Thập Phân- Các Tính Chất Và Phép Toán – Chương 6- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 75 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: L49Q3CX5WWF + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play kTRgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 7.000 đồng  
Tính Đối Xứng Của Một Số Hình Phẳng Trong Tự Nhiên- Chương 7- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Tính Đối Xứng Của Một Số Hình Phẳng Trong Tự Nhiên- Chương 7- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 106 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: P0AA2DJT6WQ + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play XWhgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 9.000 đồng  
Hình học cơ bản – Hình học phẳng- Chương 8- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Hình học cơ bản – Hình học phẳng- Chương 8- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 233 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: 0L2R4D8WLG0 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play 8GRgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 22.000 đồng  
Các Yếu Tố Xác Suất- Chương 9- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6Các Yếu Tố Xác Suất- Chương 9- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6+ Số trang: 20 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: 5L7G424W7CG + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play bmZgEAAAQBAJ + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc TuấnCH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 2.000 đồng