Toán 8

Các Sách Điện Tử Toán 8- Đại số chương 3

Chủ đề 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất ax+b=0.

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=5PTVDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1UdF4hYyLt0FMFi3i5AjhIej1Lb5E1Zrs/view?usp=sharing

Số trang: 55 trang- Giá: 6000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


 Chủ đề 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=vRbWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1609NsMkvgmmt3MoJWWK_ndTfZbMiLbax/view?usp=sharing

Số trang: 91 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/


 Chủ đề 4: Phương trình tích

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=gD7VDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1WiUkbKHit-BnPpxLH9gRgk8faEz0jvGY/view?usp=sharing

Số trang: 84 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Chủ đề 5: Giải toán bằng cách lập phương trình

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=hIPWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1oMYJShkyndlYmqJHT3bX__ubM-Asl7_0/view?usp=sharing

Số trang: 99 trang- Giá: 9000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Chủ đề 6: Ôn tập chương 3 

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=xaLWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1D7BqQci85PJ1z6bhC0Kb1yqTS23rnNEQ/view?usp=sharing

Số trang: 42 trang- Giá: 3000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Xem tất cả Sách điện tử Toán 8 và đăng ký mua tại: https://forms.gle/TXsKcmaiEDaXviky8

 Kênh liên hệ:

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Website: Xuctu.com

FB: facebook.com/quoctuansp

 ĐT: 090.567.1232

Email: quoctuansp@gmail.com