Chuyên đề hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất- bậc hai y=ax2

Một tài liệu  rất hay và đầy đủ dành cho tất cả các em và quý vị phụ huynh quan tâm đến toán 9. Nó bao gồm đầy đủ những phương pháp, bài tập và những dạng tóa căn bản và nâng cao của chương trình. Trong đó, những bài toán quen thuộc về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất được phân định rõ ràng. Từ những dạng toán như: xác định hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất. Đến những bài toán sự tương giao của đồ thị hàm số bậc nhất với đồ thị hàm số bậc hai… Một điều khá quan trọng là trong tài liệu đã tập hợp những bài tóa liên quan trong những kỳ thi tuyển sinh 10 hằng năm.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.