Rút Gọn Biểu Thức Phân Thức Và Các Bài Toán Liên Quan- Bài Tập Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8

Biểu thức phân thức đại số có rất nhiều dạng toán đi kèm. Trong đó dạng toán rút rọn biểu thức phân thức được xem như là bài toán bắt buộc. Vì từ đó có nhiều dạng toán được thực hiện tiếp theo. Để thực hiện rút gọn được tốt. Bạn đọc cần trang bị cho mình những kiến thức về quy đồng mẫu thức, phân tích đa thức thành nhân tử, hằng đẳng thức đáng nhớ. Rồi từ đó thực hiện yêu cầu bài toán. Những dạng toán tiếp theo, chẳng hạn: Tìm giá trị của biến x để biểu thức có nghĩa, tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất- nhỏ nhất, tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên,…. Đều được chúng tôi lồng vào ở những bài toán đi kèm.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview