Số Tự Nhiên- Các Tính Chất Và Phép Toán- Chương 1- Chân Trời Sáng Tạo- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Toán 6

Xem trước tại đây
Trong chương về số tự nhiên này, chúng tôi giới thiệu đến tất cả bạn đọc những tính chất và phép toán trên tập số tự nhiên. Bao gồm các phép toán thông thường, như cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa các số tự nhiên. Các phép toán về thứ tự thực hiện phép toán trên tập số tự nhiên. Bên cạnh đó còn có những kiến thức về chia hết. Hay nói đúng hơn là các phép toán và các cách tìm ước và bội của các số tự nhiên.
Đáp ứng với nhu cầu tham khảo tự học cho các em học sinh, cũng như tham khảo để dạy học cho quý thầy cô giáo. Sách được viết theo phương châm từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi mục được phân chia rõ ràng, mỗi mục đều có đủ: Phương pháp giải, Bài tập mẫu, Bài tập luyện tập, Đáp án hoặc hướng dẫn giải cụ thể.

Các chủ đề có trong sách:

Chủ đề 1: Tập hợp- Phần tử của tập hợp

Dạng 1: Cách cho và kí hiệu một tập hợp (5)

Dạng 2: Số phần tử của tập hợp(7)

Dạng 3: Tập hợp con (10)

Chủ đề 2: Tập hợp số tự nhiên

Dạng 1: Cách ghi số tự nhiên (13)

Dạng 2: Cách ghi số la mã (17)

Chủ đề 3: Các phép tính trên tập số tự nhiên

Dạng 1: Thực hiện phép tính (19)

Dạng 2: Tìm x (22)

Dạng 3: Tính tổng (24)

Chủ đề 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Dạng 1: Thực hiện phép tính (26)

Dạng 2: So sánh lũy thừa (28)

Dạng 3: Tìm x chứa lũy thừa (31)

Chủ đề 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

Dạng 1: Biểu thức không có ngoặc (33)

Dạng 2: Biểu thức có ngoặc (36)

Dạng 3: Tìm x (41)

Chủ đề 6: Phép chia hết- Chia có dư

Dạng 1: Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu (44)

Dạng 2: Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó (46)

Dạng 3: Biểu diễn một số dưới dạng số chia hết (48)

Dạng 4: Chứng tỏ một số chia hết (50)

Dạng 5: Tổng lũy thừa chia hết (53)

Dạng 6: Tìm n để biểu thức chia hết (56)

Chủ đề 7: Dấu hiệu chia hết cho 2- cho 5

Dạng 1: Dấu hiệu chia hết cho 2 (58)

Dạng 2: Dấu hiệu chia hết cho 5 (59)

Chủ đề 8: Dấu hiệu chia hết cho 3- cho 9

Dạng 1: Dấu hiệu chia hết cho 9 (61)

Dạng 2: Dấu hiệu chia hết cho 3 (62)

Chủ đề 9: ước và bội

Dạng 1: ước (65)

Dạng 2: bội (66)

Chủ đề 10: Số nguyên tố- Hợp số -Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Dạng 1: Số nguyên tố- hợp số (68)

Dạng 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (71)

Chủ đề 11: ước chung- ước chung lớn nhất

Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất (76)

Dạng 2: Tìm x dựa vào ước-ước chung lớn nhất (82)

Dạng 3: Giải toán bằng cách lập ước (87)

Dạng 4: Tìm ưcln để rút gọn phân số (94)

Chủ đề 12: Bội chung- Bội chung nhỏ nhất

Dạng 1: Tìm bội chung nhỏ nhất (95)

Dạng 2: Tìm x dựa vào bội chung- bội chung nhỏ nhất (100)

Dạng 3: Giải toán bằng cách lập bội (105)

Dạng 4: Bài tập nâng cao (118)

Chủ đề 13: ôn tập chương I.

Sách kết xuất thành những chương của phiên bản điện tử. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp sách in và hổ trợ file word cho quý thầy cô giáo khi mua sách in. Rất tiện dụng cho việc dạy học. Quý thầy cô có nhu cầu liên lạc nhà sách Xuctu qua Zalo: 0918972605