Toán 7

MỤC LỤC SÁCH ĐIỆN TỬ TOÁN 7-CẬP NHẬT 2020

Chương I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC

Chủ đề 1: Số hữu tỉ và các phép toán liên quan số hữu tỉ

Ch đ 2: Các phép cng, tr, nhân, chia s trên tp s hu t

Chủ đề 3: Tr tuyt đi ca s hu tỉ-Cộng trừ nhân chia số thập phân.

Ch đ 4: Lũy tha s hu t và các bài toán liên quan

Ch đ 5: T l thc- Tính cht ca dãy t s bng nhau

Ch đ 6: S thp phân hu hn- vô hn tun hoàn- làm tròn s

Ch đ 7: S vô t– căn bc hai và s thc

Chủ đề 8: Bài tập ôn tập chương I

Chương II: HÀM S VÀ Đ TH

Ch đ 1: Đi lượng  t l thun

Ch đ 2: Đi lượng t l nghch

Ch đ 3: Hàm s

Ch đ 4: Mt phng ta đ      

Ch đ 5: Điểm thuộc đ th ca hàm s

Ch đ 6: Đ th ca hàm số y=ax (a≠0)

Chủ đề 7: Bài tập ôn tập chương II

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

Chủ đề 1: Thu thập số liệu thống kê- Tần số

Chủ đề 2: Bảng tần số

Chủ đề 3: Biểu đồ

Chủ đề 4: Số trung bình cộng- Mốt của dấu hiệu

Chủ đề 5: Bài tập ôn tập chương III

 CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Chủ đề 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Chủ đề 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Dạng 1: Tính giá trị của một biểu thức đại số dựa vào giá trị biến đã cho.

Dạng 2: Xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât của biểu thức đại số

Dạng 3: Tìm giá trị của biến x để biểu thức đại số nhận giá trị nguyên

Chủ đề 3: Đơn thức

Chủ đề 4: Đơn thức đồng dạng

Chủ đề 5: Đa thức

Chủ đề 6: Cộng trừ các đa thức

Chủ đề 7: Đa thức một biến

Chủ đề 8: Cộng- Trừ đa thức một biến

Chủ đề 9: Nghiệm của đa thức một biến

Chủ đề 10: Ôn tập chương IV

Chủ đề 11: Giới thiệu một số đề kiểm tra chương IV

Chủ đề 12: Giới thiệu một số đề thi học kì 2

********************

Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao- Đại số 7- Tập 1

Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao- Đại số 7- Tập 2

Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao- Hình học 7- Tập 1

Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao- Hình học 7- Tập 2