Đề Cương Cuối Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều –  File Word – Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Đại số

Phương trình bậc nhất một ẩn

– Phương trình bậc nhất một ẩn

– Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn

Hình học

Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

– Tam giác đồng dạng

– Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

+ Trường hợp đồng dạng thứ nhất

+ Trường hợp đồng dạng thứ hai

+ Trường hợp đồng dạng thứ ba

– Hình đồng dạng

B. BÀI TẬP

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong các phương trình sau, đâu là phương trình bậc nhất một ẩn

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS  

Có thể bạn cũng cần: