Đề Cương Cuối Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo –  File Word – Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

Trích dẫn từ tài liệu

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Đại số

Phương trình

– Phương trình bậc nhất một ẩn

– Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn

Hình học

Hình đồng dạng

– Hai tam giác đồng dạng

– Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

– Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

– Hai hình đồng dạng

Xác suất

Một số yếu tố xác suất

– Mô tả xác suất bằng tỉ số

– Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

B. BÀI TẬP

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong các phương trình sau, đâu là phương trình bậc nhất một ẩn

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS  

Có thể bạn cũng cần: