Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Đề Số 4-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Tiếp theo với chương trình toán 8- Chân Trời Sáng Tạo cho năm học này. Chúng tôi tiếp tục cung cấp đến bạn đọc những đề kiểm tra chất lượng. Đối với chân trời sáng tạo ở cuối học kì 2. Bạn đọc chú ý đến phần hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, phương trình bậc nhất một ẩn. Tất nhiên những bài toán liên quan. Bên cạnh đó về hình học cũng xuất hiện tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất đường trung bình. Một phần không thể thiếu là phần về  hai tam giác đồng dạng.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS