CHỦ ĐỀ 4- PHÉP NHÂN – CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ – DẠNG 1 – THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Trong tài liệu ôn tập này chúng tôi đã đưa vào các bài tập thực hiện phép tính với các bài tập và các dạng cơ bản đến nâng cao, giúp các em nắm được kiến thức nền tảng tốt nhất…Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao – Toán 8 – Đại Số – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn