Toán 11

ĐẠI SỐ 4- CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC

Bìa sáchTên SáchThông sốLiên kếtPhân phốiGiá + QR
Giới Hạn Hàm Số- Các Cách Khử Dạng Vô Định - Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11. Giới Hạn Hàm Số- Các Cách Khử Dạng Vô Định – Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11.+ Số trang: 103 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: WLZNXEBF482 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play + Google Book + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn+ Trực tuyến trên CH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 9.900 đồng  
Giới Hạn Dãy Số- Dãy Số Hữu Tỉ Và Chứa Căn Thức- Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11 Giới Hạn Dãy Số- Dãy Số Hữu Tỉ Và Chứa Căn Thức- Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11+ Số trang: 135 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: 1L00EU467R2 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play + Google Book + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn+ Trực tuyến trên CH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 12.000 đồng  
 	Giới Hạn Một Bên- Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11 Giới hạn một bên – Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11.+ Số trang: 45 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: WLZNXEBF482 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play + Google Book + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn+ Trực tuyến trên CH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 5000 đồng  
Tính Liên Tục Của Hàm Số - Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11 Tính Liên Tục Của Hàm Số – Chương 4- Đại Số Và Giải Tích- Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm ĐS& GT 11 + Số trang: 70 + Khổ: Legal(Full) + Ngày xuất bản: 02-2022 + Sách in: CÓ + Số nhận dạng: 1L00EU467R2 + Bảo mật bởi:DRM+ CH Play + Google Book + Google Drive + Mua sách in + Nguồn: Xuctu.com + Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn+ Trực tuyến trên CH Play của AndroidPlay Sách của IOS. + Thanh toán qua: ATM; MoMo; ZaloPay;…Giá: 7000 đồng