Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 – Toán 8- Cánh Diều – 2023-2024- Đáp Án Đầy Đủ – File Word

Đối với các chương trình của toán 8 có sự phân hóa rõ rệt các chương trình. Trong đó sự khác nhau về lượng sắp xếp kiến thức cũng là một điều cần lưu ý khi soạn đề. Các chương trình về Kết Nối Tri Thức – Cánh Diều và Chân Trời Sáng Tạo đều có những giới hạn chương trình riêng. Qua đó, đối với chương trình Cánh Diều ở nội dung giữa học kì 1 này. Sẽ bao gồm các phần như sau:

Về đại số: Thực hiện các phép tính về đơn thức, đơn thức đồng dạng, thu gọn đa thức và các phép toán về đa thức nhiều biến. Bên cạnh đó còn có những kiến thức về các phép nhân chia các đa thức nhiều biến. Một trong những phần quan trọng bậc nhất nữa là hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử.

Về hình học sẽ xuất hiện các dạng hình học trực quan. Cụ thể như các hình về chình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác điều. Tất nhiên không thể thiếu những công thức tính diện tích xung quanh và thể tích các loại hình này. Không những vậy ở giữa học kì 1 này, còn có sự xuất hiện của các bài toán về định lí Pythagore.

(FILE WORD Bộ đề được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview