Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Giải Chi Tiết- Trắc Nghiệm- Tự Luận – Đề Số 2

Với đề kiểm tra cuối học kì toán 6 thuộc chương trình Kết Nối Tri Thức này. Nội dung bao gồm những kiến thức về số tự nhiên, số nguyên và các phép toán trên các tập số đó. Không những vậy nó bao gồm các dạng toán về toán thực tế. Về hình học xuất hiện những hình học trực quan bao gồm hình có tâm đối xứng và trục đối xứng. Cộng vào đó là những bài toán về tính chu vi và diện tích các hình học căn bản

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: