Chuyên đề hình học 10- Chương 1: Vectơ và các tính chất

Đây là một tài liệu đầy đủ lý thuyết và bài tập về hình học. Những kiến thức về vectơ và bài tập khá đầy đủ. Chẳng hạn như: Quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, ba điểm thẳng hàng và hệ thức vectơ…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây!!! Tải bản WORD này.

Mục lục:

Dạng 1. Xác một vectơ, sự cùng phương, cùng hướng

Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ:

Dạng 4 .Tính độ dài của hệ thức véctơ :

Dạng 5. Xác định vectơ k a:

Dạng 6. Biểu diễn (phân tích, biểu thị) thành hai vectơ không cùng phương :

Dạng 7. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng :

Dạng 8. Xác định vị trí của một điểm nhờ đẳng thức véctơ :

Có thể bạn cũng cần: