Bài Tập Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6- Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất

Việc tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất ở những kiến thức căn bản chúng tôi đã trình bày ở quyển sách phương pháp. Tuy nhiên đối với chương trình nâng cao, chúng tôi còn có những kiến thức cũng như những bài toán mang tính chất vận dung và vận dụng cao. Trong chuyên đề tiếp theo này, Xuctu đã giới thiệu đén bạn đọc những phương pháp và những Bài tập mẫu tiếp theo để bạn đọc hoàn toàn có thể tự ôn luyện cho mình.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: