Chuyên Đề Nâng Cao- Tỉ Lệ Thức- Tính Chất Dãy Tỉ Số Bằng Nhau- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Mới

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau là một trong những nội dung bắt buộc của chương trinh toán 7. Những tính chất, kiến thức cũng như kỹ năng giải của những dạng toán này khá  hay dành cho tất cả các bạn học sinh khối 7. Để làm tốt vấn đề này, yêu cầu bạn đọc có khả năng nhìn nhận, tính toán và quan sát.

Trong tài liệu này, chúng tôi đã trình bày những vấn đề nâng cao dùng cho tất cả bạn đọc học và ôn luyện thi học sinh giỏi toán 7. Tất nhiên được chúng tôi đưa ra những phương pháp lồng vào những Bài tập mẫu khá thú vị.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview