Đề Cương Giữa Học Kì 1- Toán 7-2023-2024- Chân Trời Sáng Tạo

Để chuẩn bị đến tất cả bạn đọc những kiến thức để ôn luyện cho giữa học kì 1 sắp đến. Cụ thể hơn là chương trình toán Chân Trời Sáng Tạo của lớp 7. Chúng tôi đã soạn thảo bà sưu tập những đề cương thật sự chất lượng.

Đối với chương trình giữa học kì  1 toán 7 Chân Trời Sáng Tạo. Chúng ta tập trung vào các kiến thức về số hữu tỉ, các phép toán về số hữu tỉ, lũy thừa số mũ tự nhiên của số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính, … Về hình học cũng xuất hiện những dạng toán trực quan, chẳng hạn về hình lập phương, hình hộp hình chữ nhật, hình lăng trụ đúng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Bên cạnh đó xuất hiện các dạng toán về hình học cơ bản, bao gồm quan hệ góc được cắt bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview