Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 7- Kết Nối Tri Thức– Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Phục vụ cho tất cả bạn đọc đang học và nghiên cứu toán 7 thuộc chương trình Kết Nối Tri Thức. Xuctu soạn những đề kiểm tra chất lượng đến tất cả bạn đọc tham khảo. Nội dung được ra hoàn toàn nằm trong chương trình học kì 2 toán 7 Kết Nối Tri Thức. Để học tốt phần này, bạn đọc cần nghiên cứu những vấn đề về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đa thức một biến và các vấn đề liên quan đến các phép toán cũng như khái niệm về đa thức một biến. Về hình học bạn đọc chú ý đến những phần về sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác, bất đẳng thức tam giác. Bên cạnh đó còn có những bài về chứng minh hai tam giác bằng nhau.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ  |  Xuctu Toán THCS