Hai Phân Thức Khác Mẫu- Toán 6- Cánh Diều- Đầy Đủ Phương Pháp

Hai phân thức khác mẫu là một trường hợp rất quan trọng khi cộng hoặc trừ phân thức có mẫu số khác nhau. Để có thể tính toán được ta cần đưa hai phân thức về chung mẫu bằng cách quy đồng và sau đó tiếp tục thực hiện yêu cầu của bài toán vì lúc này độ phức tạp của bài toán đã được giảm bớt. Học sinh có thế thực hiện bài toán này dễ dàng nếu đã nắm rõ quy tắt. Đây là dạng toán được thường xuyên ra ở trong những bài kiểm tra bạn đọc hoàn toàn có thể thực hiện để tham khảo.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview