100 bài toán nguyên hàm tích phân có đáp án đầy đủ

Về nguyên hàm và tích phân dành cho các em 12 năm học này, được thực gom lại những bài toán rất hay. Không những Phương pháp về tìm nguyên hàm tính phân bằng Phương pháp đổi biến, từng phần mà nó còn có những nguyên hàm tích phân dạng hàm ẩn. Tất cả những bài toán này đều có đáp án đi cùng ở cuối tài liệu.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: