Sự Đồng Quy Của  Ba Đường Trung Trực- Ba Đường Cao Trong Một Tam Giác- Hình Học 7- Kết Nối Tri Thức

Đối với hình học cơ bản, chúng ta tiếp tục khảo sát đến tam giác và các đường trong tam giác. Trong đó, mối liên hệ giữa cạnh và góc của tam giác, thêm vào tính chất của các đường trong tam giác là phần chính. Ở đó ta sẽ gặp được các mối quan hệ và sự tồn tại các cạnh- góc của tam giác. Bạn đọc cần hiểu được những điều kiện cũng như mối liên hệ của chúng để làm toán. Nhất là phần bất đẳng thức tam giác. Không những vậy, bạn đọc khảo sát thêm các đường đặc biệt trong tam giác và về sự đồng quy của nó cũng có những tính chất đặc biệt. Trong đó có bốn đường chính, bao gồm: Đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực và đường cao. Mỗi đường đều có những tính chất đặc trưng đi kèm, cụ thể là sự đồng quy của nó.

Chủ đề 35: SỰ ĐỒNG QUY CỦA  BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC. BA ĐƯỜNG CAO TRONG MỘT TAM GIÁC

Dạng 1: SỰ ĐỒNG QUY CỦA  BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC TRONG MỘT TAM GIÁC(98)

Dạng 2: SỰ ĐỒNG QUY CỦA  BA ĐƯỜNG CAO  TRONG MỘT TAM GIÁC(119)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS