Câu Hỏi Chuyên Đề: Xác Suất Của Một Biến Cố Ngẫu Nhiên – Toán 7

Trích từ tài liệu

Câu 1. Gieo một con xúc xắc sáu mặt cân đối. Xét các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

A: “Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 8”.

B: “Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7”.

D: “Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 3”.

D: “Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 4”.

Câu 2. Trong một chiếc hộp có mười tấm thẻ ghi số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp. Xét các biến cố sau:

A: “Rút được thẻ ghi số lớn hơn 10”.

B: “Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố”.

C: “Rút được thẻ ghi số nhỏ hơn 11”.

Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Câu 3. Trong cặp sách của Hoa có một cái bút bi, một cái bút chì và một cục tẩy. Hoa lấy cùng lúc ra hai dụng cụ học tập từ cặp. Hỏi các biến cố sau là chắc chắn, không thể hay ngẫu nhiên?

A: “Hoa lấy được ít nhất một cái bút”.

B: “Hoa lấy được hai cục tẩy”.

C: “Hoa lấy được một cái bút bi và một cái cục tẩy”.

Câu 4. Trong hộp có 4quả bóng vàng, 3 quả bóng xanh và  quả bóng đỏ. Quân lấy ra 6 bóng từ trong hộp. Trong các biến cố dưới đây, đâu là biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn?

A: “Có ít nhất hai quả bóng vàng trong 6 quả bóng lấy ra”.

B: “6 quả bóng lấy ra có cùng màu”.

C: “6 quả bóng lấy ra có đủ cả ba màu xanh, đỏ, vàng”.

Câu 5. Trong các biến cố sau đây, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

a. Đến năm 2060, con người tìm được sự sống bên ngoài Trái Đất.

b. Ở trường em, có một giáo viên sinh năm 1800.

c. Trong điều kiện bình thường, nước đóng băng ở 00C.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: