Đề thi học kỳ 2- Toán 9 – Năm học 2019-2020- Có đáp án cụ thể

Để cung cấp nguồn tài liệu và kiến thức cho tất cả các em học sinh Toán 9 năm học này. Chúng tôi đã biên soạn và sưu tập được khá nhiều đề thi học kỳ 2 khá đầy đủ các dạng toán. Trong đề thi số 1 này, cung cấp cho tất cả chúng ta những phần kiến thức có trong chương trình học kỳ 2. Bao gồm: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, phương trình bậc hai một ẩn số và các bài toán liên quan. Tất nhiên cũng có những phần như phương trình quy về phương trình bậc hai, áp dụng Định lí Vi-Ét vào giải công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Về phần hình học cũng đã cung cấp cho chúng ta nhưng bài toán điển hình như: Tứ giác nội tiếp, cung chứa góc và những bài toán liên quan.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: