Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo – Đề Số 3-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Cũng với cấu trúc đặc trưng của Xuctu về việc giới thiệu đề kiểm tra cuối học kì đến tất cả bạn đọc. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra cuối học kì 2 toán 7 thuộc chương trình Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung hoàn toàn thuộc vào tập 2 của sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo. Bao gồm tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch. Tất nhiên những bài toán thực tế là điều không thể thiếu. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của đa thức một biến và các bài toán liên quan. Về hình học ngoài những dấu hiệu để nhận biết hai tam giác bằng nhau, ta còn có sự đồng quy của các đường đặc biết trong tam giác. Ngoài ra, những bài toán về bất đẳng thức trong tam giác cũng là một trong những dạng toán được đề cập.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS