Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 7- Cánh Diều – Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với chương trình toán 7 cánh diều ở cuối học kì 2. Xuctu cũng đã soạn thảo và sưu tầm những đề kiểm tra thật chất lượng. Đối với cuối học kì 2 toán 7 cánh diều, bạn đọc chú ý đến những phần về xác suất, và các dạng biểu đồ. Ngoài ra, đối với phần đại số còn có phần về biểu thức đại số và các phép toán về đa thức một biến. Bên cạnh đó, bạn đọc chú ý về hình học bao gồm những kiến thức về hai tam giác bằng nhau và các đường thẳng đặc biệt về sự đồng quy. Từ đó ta có những tính chất về các đường đồng quy.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS