Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Hữu Tỉ – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Mới

Việc tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một biểu thức hữu tỉ là một trong những dạng toán điển hình trong những kỳ thi học sinh giỏi hằng năm. Nó có thể xuất hiện một cách độc lập hoặc được lồng vào những bài toán đi kèm với những bài toán rút gọn biểu thức hữu tỉ thường gặp. Có rất nhiều phương pháp được đưa ra trong những các để giải quyết loại toán này. Trong tài liệu dành cho tất cả các em luyện thi học sinh giỏi toán 8, chúng tôi đã chắc lọc những bài toán một cách rất đầy đủ và chi tiết để giúp tất cả chúng ta có được những nguồn tài liệu học tập thật phong phú. Tất cả các chuyên đề khác đều được chúng tôi trình bày ở trong quyển sách. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo liên hệ bằng những kênh liên lạc bên dưới.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview