CHỦ ĐỀ 3 – PHÉP CỘNG – TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ – DẠNG 1 -THỰC HIỆN PHÉP TÍNH CỦA MỘT BIỂU THỨC

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng toán thực hiện phép tính cộng trừ các phân thức đại số với khá nhiều bài tập và các dạng đặc biệt … Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn