Đề thi Tuyển Sinh 10 thành phố HÀ NỘI có Đáp Án chi tiết

Để cung cấp cho tất cả các em học sinh lớp 9 năm học này. Chúng tôi giới thiệu đề thi chính thức của thành phố Hà Nội năm học 2020 để các em tham khảo. Một đề thi khá hay, khi nó bao quát được tất cả lượng kiến thức trong nội dung lớp 9 dùng để thi tuyển sinh 10. Bao gồm: Căn bậc hai, đồ thị và hàm số bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và phương trình bậc hai một ẩn. Hình học cũng bao gồm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn và các tính chất của đường tròn….Đặc biệt tất cả các bài toán đều được giải một cách chi tiết và rõ ràng nhất.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: