Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 7- Kết Nối Tri Thức- Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Dành cho năm học này, Chúng tôi đã soạn thảo và tiếp tục mang đến bạn đọc những đề kiểm tra giữa học kì 2 đầy chất lượng. Theo thông lệ mỗi năm mỗi kì, Chúng tôi đều có những bàn nâng cấp và thực hiện theo đúng yêu cầu của chương trình giáo dục mới. Qua đó, đề kiểm tra giữa học kì 2 toán 7 thuộc chương trình Kết Nối Tri Thức này. Bạn đọc tập trung vào các phàn chính. Về phần đại số bạn đọc tập trung vào phần tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ngoài ra, các dạng toán đi kèm như tìm x, thực hiện phép tính hay những bài toán giải toán bằng các lập tỉ lệ thức, hay có áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau đều được xuất hiện tại đây. Ngoài ra đại số còn xuất hiện một phần về đa thức một biến. Về phần hình học bạn đọc cũng chú ý đến những dạng toán về các đường trong tam giác. Bao gồm đường phân giác, đường trung trực, đường trung tuyến và đường cao. Đặc biệt sự đồng quy của ba đường đó tạo nên những tính chất quan trong trong hình học 7.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 7- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 7- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA