Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1- Toán 7- Kết Nối Tri Thức-2023-2024- Full Đáp Án- File Word

Đối với chương trình toán 7- Kết Nối Tri Thức. Nội dung của giữa học kì 1 bao gồm các phần quen thuộc của toán 7. Bao gồm số hữu tỉ và các phép toán trên tập số hữu tỉ. Các phép toán cộng trừ nhân chia số hữu tỉ, nâng lên lũy thừa, thứ tự thực hiện phép tính. Thêm vào đó cũng xuất hiện các phần mới về tính trị tuyệt đối và căn bậc hai. Hình học thì bao gồm các hình học cơ bản về đường thẳng, điểm. Đặc biệt nhất là về phần các góc ở vị trí liên quan. Trong đó, các góc về kề bù, so le trong, đồng vị và góc trong cùng phía được đề cập. Không những vậy bạn đọc còn được gặp về quan hệ song song và quan hệ vuông góc của hai đường thẳng.

(FILE WORD Bộ đề được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview