CHỦ ĐỀ: CÁC GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN – TỨ GIÁC NỘI TIẾP

A. Kiến Thức Cơ Bản: Tứ Giác Nội Tiếp

1. Định nghĩa: Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đtròn đgl tứ giác nội tiếp

2. Tính chất: Trong 1 tứ giác nội tiếp tổng số đo các góc đối diện bằng 1800

3. Dấu hiệu: Để chứng minh một tứ giác nội tiếp đtròn ta chứng minh:

– Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đtròn

– Tứ giác có tổng 2 góc đối diện bằng 1800

– Tứ giác có 2 góc bằng nhau cùng nhìn xuống 1 cạnh

B. Bài Tập Áp Dụng:

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M nằm trên AC, đtròn đường kính CM cắt BC tại E, BM cắt đròn tại D

a) CMR: tứ giác BADC nội tiếp

b) DB là phân giác của góc EDA

c) CMR 3 đường thẳng BA, EM, CD đồng quy

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: