Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 3

Tiếp theo với công việc giới thiệu đến bạn đọc bộ sách tham khảo toán 8 mới theo chương trình Kết Nối Tri Thức. Trong tập 3 này, bạn đọc sẽ được học và thực hành tiếp theo của các chương học về Phân Thức đại số, Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất, Mở đầu về tính xác suất của biến cố. Mỗi phần đều được chúng tôi nghiên cứu và đưa vào những phương pháp cũng như những bài tập hợp lý đối với chương trình. Nhằm đem đến cho bạn đọc những lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết ứng với chương trình yêu cầu.

Ở chương học về Phân Thức Đại Số, chúng tôi đã chia ra, đồng thời cung cấp đến bạn đọc những kỹ năng về nhận biết phân thức đại số, Điều kiện để phân thức có nghĩa, tính giá trị của phân thức khi biết giá trị của biến. Đặc biệt hơn, trong chương học này, bạn đọc cần trang bị cho mình thật kỹ những kỹ năng về các phép tính toán về phân thức đại số. Chẳng hạn: Quy đồng các phân thức đại số, cộng trừ nhân chia các phân thức đại số và sau cùng là các phép biến đổi và rút gọn các phân thức đại số. Tất nhiên, theo việc mở rộng cũng như phong phú các nội dung chương học. Chúng tôi đã giới thiệu một cách rõ ràng các bài toán đi kèm với nó một cách khoa học nhất có thể. Chẳng hạn: Tìm điều kiện của x để biểu thức nhận giá trị nguyên, tìm giá trị lớn nhất- nhỏ nhất của biểu thức,…

Về phần phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất chúng tôi cũng viết dựa trên tinh thần giúp học sinh tự học. Nên các kiến thức được đưa vào và sử dụng một cách tự nhiên. Bao gồm: Phương trình là gì, cách giải phương trình và những phương trình quy về phương trình bậc nhất. Về phần hàm số cũng vậy, những khái niệm và những kỹ năng cơ bản như: Khái niệm hàm số, giá trị của hàm số, đồ thị hàm số, mặt phẳng tọa độ. Bên cạnh đó chúng tôi còn trình bày một cách rất chi tiết ở những bài toán về đồ thị hàm số cụ thể là cách xác định và vẽ đồ thị hàm số.

Về phần xác suất dành cho toán 8 này. Nói chung cũng chỉ mới xuất hiện những bài toán đơn giản. Bạn đọc chỉ cần hiểu những khái niệm và những công thức áp dụng cho từng trường hợp sẽ thực hiện một cách khá đơn giản.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương VI:  PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Trang 5:

Chủ đề 21: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: HAI PHÂN THỨC BẰNG NHAU(5)

Dạng 2: TÌM BIỂU THỨC CHƯA BIẾT(15)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC BẰNG NHAU (18)

Dạng 4: PHÂN THỨC CÓ NGHĨA (29)

Trang 37:

          Chủ đề 22: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: RÚT GỌN PHÂN THỨC(37)

Dạng 2: CHỨNG MINH PHÂN THỨC KHÔNG PHỤ THUỘC BIẾN (45)

Dạng 3: CHỨNG MINH MỘT PHÂN THỨC KHÔNG THỂ RÚT GỌN(47)

Dạng 4: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (49)

Dạng 5: QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC (53)

Trang 64:

Chủ đề 23: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ  PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH (64)

Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC- TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(75)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(81)

Trang 86:

Chủ đề 4: PHÉP NHÂN – CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH(86)

Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC (98)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(105)

Dạng 4: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC KHI BIẾT GIÁ TRỊ BIẾN X(107)

Dạng 5: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIẾN KHI BIẾT GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(112)

Dạng 6: BIỂU THỨC PHÂN THỨC NHẬN GIÁ TRỊ NGUYÊN(122)

Dạng 7: BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC THÀNH MỘT PHÂN THỨC(133)

Trang 137:

ÔN TẬP CHƯƠNG VI

BAR

Chương VIIPHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Trang 151:

Chủ  đề 25:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Dạng 1: KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN(151)

Dạng 2 : GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT (156)

Dạng 3: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TỔNG CÓ QUY LUẬT (178)

Trang 190:

Chủ đề 26. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Dạng 1: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG(190)

Dạng 2: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ VÀ CHỮ SỐ(200)

Dạng 3: TOÁN NĂNG SUẤT(207)

Dạng 4: THÊM BỚT CÁC SỐ(213)

Dạng 5: TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC(219)

Trang 223:

Chủ đề 27: KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Dạng 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ ỨNG VỚI BIẾN SỐ ĐÃ XÁC ĐỊNH

Dạng 2: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA BIẾN X ĐỂ HÀM SỐ CÓ NGHĨA (232)

Dạng 3: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ (237)

Dạng 4: ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (247)

Trang 254:

Chủ đề 28: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

Dạng 1: KHÁI NIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT(254)

Dạng 2: ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT(257)

Dạng 3: ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT (261)

Trang 265:

Chủ đề 29: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG 

Dạng 1: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG (265)

Dạng 2: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG –CẮT NHAU(267)

Trang 271:

ÔN TẬP CHƯƠNG VII

BAR

Chương VIIIMỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Trang 301:

Chủ  đề 30:  KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ KẾT QUẢ THUẬN LỢI

Trang 307:

Chủ  đề 31:  CÁCH TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BẰNG TỈ SỐ

Trang 314:

Chủ  đề 32:  MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM VỚI XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG

BAR