Đề kiểm tra chương 1: Căn bậc hai- Căn bậc ba- Đại số 9

Xuctu.com giới thiệu đến bạn đọc một đề kiểm tra chương 1- Đại số 9. Một đề gồm Ma trận+ Đề+ Hướng dẫn chấm(giải) chi tiết. Đề gồm các phép tính căn bậc hai, rút gọn biểu thức, và giải phương trình chứa căn bậc hai.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua sách tham khảo toán 9.