Đại số 7: Số hữu tỉ và các bài toán liên quan- Dạng 1: Cộng trừ các số hữu tỉ

Dng 1: Cng, tr các s hu t

A. PHƯƠNG PHÁP:

Để cộng hoặc trừ các số hữu tỉ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Dùng các phương pháp đã học để đưa các phân số thành những phân số có cùng mẫu thức(quy đồng mẫu thức). Để được các số hữu tỉ có mẫu số giống nhau.

Bước 2: Tiến hành cộng hoặc trừ các tử số của số hữu tỉ lại với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Bước 3: Thực hiện biến đổi để đưa số hữu tỉ thành những phân số tối giản.

* Ngoài ra: Các em cũng nên biết được quy tắc và thứ tự ưu tiên của các phép toán trong khi thực hiện phép toán. Chẳng hạn như thực hiện tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau và quy tắc tháo ngoặc (khi tháo ngoặc trước có dấu trừ thì trong đổi dấu, nếu dấu cộng thì không đổi).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.