CHỦ ĐỀ 4: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ – DẠNG 1: ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG – DẠNG 2: DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ – ĐẠI SỐ 8 – TẬP 1

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vàp nhiều dạng toán đặt nhân tử chung , dùng hằng đẳng thức…Đây là một trong những chủ đề quan trọng trong Đại số 8, bài tập đa dạng đầy đủ các dạng bài tập thường gặp và nâng cao để luyện tập. Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn