Tìm giá trị Lớn Nhất – giá trị Nhỏ Nhất của biểu thức chứa tham số có sử dụng định lí Vi-et

Việc sử dụng định lí Viet để thực hành giải toán là một phần không thể thiếu trong những bài toán về tuyển sinh 10 hằng năm. Nhất là những bài toán về tìm giá trị Lớn Nhất và giá trị Nhỏ Nhất của một biểu thức có chứa viet sẽ có nhiều dạng toán hay. Vì nó kết hợp với nhứng kiến thức cũng như kỹ năng giải toán thực sự phong phú. Trong tài liệu này, chúng tôi đã tổng hợp được những dạng toán như vậy để bạn đọc tham khảo cho những kỳ thi sắp đến.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: