Giải đề Kiểm Tra 45 phút- Đại Số 7- Chương 1: Số Hữu Tỉ – Tự luận & Trắc nghiệm có HD sử dụng CASIO

Trong video lần này, chúng tôi giới thiệu đến các em học sinh Toán 7 một đề kiểm tra 45 phút. Thuộc chương 1: Số Hữu Tỉ của đại số 7. Trong đề kiểm tra này, chúng tôi soạn thảo theo cấu trúc Tự Luận và trắc nghiệm. Đây là một cấu trúc rất thịnh hành trong thời buổi hiện tại vì nó còn chuẩn bị cho tất cả bước vào những năm học sau này. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi đã đề xuất cấu trúc này để giúp các em học tập.

Tất nhiên bao gồm các phần đã học trong chương 1 này. Đó là, phép cộng trừ nhân chia các số hữu tỉ, phép lũy thừa và các dạng toán liên quan. Phần không thể thiếu ở đây là phần dãy tỉ số bằng nhau được kết xuất ở cuối video. Một điều cũng cần đề xuất ở đây là các dạng toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho học sinh lớp 7. Tất cả đều được chúng tôi phân bố rất khoa học. Việc vận dạng Casio 570VN Plus hoặc các loại máy tương tự để thực hiện những bài như thế này cũng tỏ ra là một lợi thế lớn cho chúng ta. Do đó, trong video cũng tôi đã giới thiệu các cách sử dụng máy cực hay để áp dụng.

Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại: https://forms.gle/X5pfLK92XYwVKFMJA

Xem và tải để này ở dưới!