Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Cánh Diều– Đề Số 3- 2023-2024

Để hỗ trợ quá trình ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Cánh Diều, chúng tôi đã soạn thảo một bộ đề kiểm tra chất lượng. Trong chương trình này, học sinh cần tập trung ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia đối với số tự nhiên và số thập phân. Đồng thời, nắm vững kiến thức về các đại lượng đo lường, đồng đội và kí hiệu đơn vị đo lường cơ bản.

Read more

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ Đáp Án- Đề Số 3- 2023-2024

Để giúp các bạn học sinh ôn tập hiệu quả giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức, chúng tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra chất lượng. Bài kiểm tra tập trung vào các kiến thức như tìm tử mẫu, rút gọn phân số, và quy đồng mẫu cho hai hoặc nhiều phân số. Các bài toán xoay quanh điểm, đường thẳng, và tính chất đoạn thẳng, cũng như độ dài của chúng.

Read more

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Cánh Diều– Đề Số 2- Năm Học 2023-2024

Để hỗ trợ quá trình ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Cánh Diều, chúng tôi đã soạn thảo một bộ đề kiểm tra chất lượng. Trong chương trình này, học sinh cần tập trung ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia đối với số tự nhiên và số thập phân. Đồng thời, nắm vững kiến thức về các đại lượng đo lường, đồng đội và kí hiệu đơn vị đo lường cơ bản.

Read more

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ Đáp Án- Đề Số 2- 2023-2024

Để hỗ trợ ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức, chúng tôi đã biên soạn bài kiểm tra chất lượng. Nội dung tập trung vào các kiến thức như tìm tử mẫu của phân số, rút gọn phân số, và quy đồng mẫu hai hoặc nhiều phân số. Bài toán về điểm và đường thẳng, cùng những tính chất đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng sẽ là những điểm ôn tập quan trọng.

Read more

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Cánh Diều– Đầy Đủ Đáp Án- Năm Học 2023-2024

Nhằm hỗ trợ quá trình ôn tập và rèn luyện giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình học Cánh Diều, chúng tôi đã biên soạn một bộ đề kiểm tra chất lượng. Trong chương trình này, các bạn học sinh cần tập trung ôn tập về các kiến thức như phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia đối với số tự nhiên và số thập phân. Ngoài ra, cũng đặc biệt quan trọng là hiểu rõ về các đại lượng đo lường, đồng đội và kí hiệu đơn vị đo lường cơ bản.

Read more