Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp- Đại số 8- Nguyễn Quốc Tuấn

Việc phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những kỹ năng thiết yếu của đại số 8. Vì nó có chứa đồng thời nhiều kiến thức cũng như kỹ năng đi kèm để thực hiện. Trong đó có thể kể đến các phương pháp như: đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử, hằng đẳng thức đáng nhớ,… Cũng chính vì vậy mà được nhiều kỳ kiểm tra ra khá nhiều. Ngoài ra cũng tính đến những sự biến hóa tức các dạng toán đi kèm với nó.

Chính vì sự quan trọng trên, chúng tôi đã tập hợp sưu tầm được nhiều dạng toán trong các kỳ kiểm tra và đưa thành một hệ thống bài tập khá hay. Được trích từ quyển sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Toán 8” của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Do đó, mời bạn đọc tìm đọc để lĩnh hội kiến thức một cách mạch  lạc hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.