Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Trong nội dung chương trình mới này. Sự khác biệt của các bộ sách giáo khoa là khá rõ rệt trong nội dung kiến thức thi giữa kỳ 2. Trong nội dung của chương trình giữa học kỳ 2 dành cho bộ chương trình cánh diều. Bạn đọc tập trung vào các kiến thức: Thu thập dữ liệu, các dạng biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ cột, biểu đồ quạt tròn và một vài dạng toán về xác suất. Ở hình học của chương trình này, bạn đọc chú ý đến phần tam giác và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Bạn đọc theo dõi trang để cập nhật được nhiều đề kiểm tra giữa kỳ chuyên biệt cho từng khối hơn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhiều hơn