Phương trình bậc hai- Cách giải tổng quát và theo công thức nghiệm thu gọn- Chương 4- Đại số 9: Phương Pháp Giải Toán 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Có thể nói phương trình bậc hai là một trong những phần quan trọng bậc nhất của chương trình toán 9. Không những nó là nội dung chính yếu của chương trình mà nó còn ảnh hưởng đến hàng loạt những kiến thức mà sau này bạn đọc gặp phải. Do đó, trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả bạn đọc năm học này, chúng tôi giới thiệu đến tất cả bạn đọc những cách tiếp cận và cách giải phương trình bậc hai.

Trong những chuyên đề dạng này tiếp theo, chúng tôi còn giới thiệu đến bạn đọc hàng loạt những dạng toán về phương trình bậc hai được trích trong những kỳ thi tuyển sinh 10. 

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: