Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7- Giải chi tiết- Bản cực chuẩn và đẹp

Để chuẩn bị cho tất cả các em học sinh lớp 7 năm học này. Chúng tôi đã soạn thảo những đề kiểm tra chất lượng đến các em tham khảo. Nội dung của giữa học kỳ 1 bao gồm những kiến thức có trong chương 1 đại số và hình học. Cụ thể: Số hữu tỉ và số thưc, những phép tính liên quan. Hình học thì gồm xoay quanh ở đường thẳng song song vào đường thẳng vuông góc . Đồng thời các em cũng để ý đến những bài về tiên đề Ơ-Clít để áp dụng tính các góc và chứng minh song song và vuông góc.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.