Ba đường Cô-nic: E-lip, Hyperbol, Parabol- Đầy đủ lý thuyết và bài tập

Ba đường cong này thường ít gặp trong chương trình.Một phần vì nó thộc vào cuối chương trình, phần còn lại là chương trình tập trung vào đường thẳng và đường tròn. Do đó, cũng có thể nói là có khá ít tài liệu viết về chuyên đề này cho hình học 10. Tuy nhiên đây là một tài liệu khá đầy đủ tập trung vào ba đường cong này. Hơn nữa có những dạng toán nâng cao được trích từ các đề thì Đại học trước đây. Thiết nghĩ đây là nguồn tài liệu khá quan trọng cho tất cả các em muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: