Đề thi học kì 2- Toán 7- Năm học 2019-2020 đáp án chi tiết- Có Trắc nghiệm

Một đề thi học kì toán 7 khá hay mà chúng tôi vừa mới sưu tập được. Nó được ra theo cấu trúc trắc nghiệm kết hợp tự luận. Nội dug bao quát tất cả những phần mà các em đã gặp ở trong chương trình học kì 2  vừa rồi. Bao gồm thống kê và vẽ biểu đồ, đa thức và nghiệm của đa thức. Bên cạnh đó hình học cũng đã cung cấp cho tất cả chúng ta những bài toán về hai tam giác bằng nhau. Từ đó chứng minh các đoạn thẳng hoặc góc bằng nhau.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.