Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9- Căn bậc hai- Đầy đủ dạng

Trong phần căn bậc hai căn bậc ba này, bạn đọc sẽ gặp rất nhiều dạng toán đi kèm với nó. Chẳng hạn những bài toán tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa, trục căn thức ở mẫu, khai phương một tích, thương. Đặc biệt nhất là những bài toán rút gọn biểu thức có chữ, từ đó sẽ có được những bài toán đi kèm với dạng toán này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: